Pravila privatnosti

Pravila privatnosti objavljuje Vilinska tvornica j.d.o.o., Breg 30, 10362 Kašina, OIB 07373822214, a uređuju pitanja zaštite osobnih podataka kao i privatnosti fizičkih osoba – korisnika Vau torte usluga. Nositelj obrade osobnih podataka je Vilinska tvornica j.d.o.o. Kontakt: tel. 091 5096039, email: info@vau-torte.com.

Ova Pravila Privatnosti uređuju pitanje zaštite osobnih podataka kao i privatnosti fizičkih osoba – korisnika Vau torte usluge.

Vrsta osobnih podataka

Obrađujemo osobne podatke (1) koje ste nam dali prilikom registracije vašeg korisničkog računa, (2) u vezi Vaših kupovina preko našeg online dućana, (3) o korištenju uslugom

Obrađujemo sljedeće osobne podatke:

– vaše identifikacijske podatke: ime, prezime, datum rođenja;

– prebivalište (ulica i kućni broj, mjesto, poštanski broj i država);

– kontakt podatke (kontakt adresa, ulica i kućni broj, mjesto, poštanski broj, država, telefon, E-adresa)

Dodatni podaci nužni za potrebe izvršenje transakcija

– način plaćanja;

Podaci koji su proizašli iz našeg poslovnog odnosa: datum i vrijeme kupnje, potrošeni iznos, kupljeni artikli zajedno s količinom.

Podaci koji su proizašli iz našeg korištenja Vau torte dućana

Datum i vrijeme pristupanja korisničkom računu, IP adresa, radnje po računu, status primanja newslettera;

Vrsta obrade osobnih podataka

Osobne podatke korisnika usluge kao i osoba koje su podnijele zahtjev za istom uslugom obrađujemo za sljedeće svrhe:

– kako bismo Vam omogućili korištenje naših online usluga odnosno kupovinu putem Vau torte web dućana. U tom slučaju, osnova za obradu vaših osobnih podataka je sklapanje te izvršenje ugovora o uslugama,

– kako bismo sukladno vašim kupovnim interesima, mogli prilagoditi našu ponudu. U tom slučaju, osnova za obradu vaših podataka je naš legitiman interes,

– kada je obrada nužna kako bismo ispunili svoje zakonske dužnosti.

– kada za to imamo legitimni interes (primjerice kada je to nužno za provođenje sigurnosnih mjera).

Vaše osobne podatke smatramo poslovnom tajnom te ih kao takve štitimo sukladno važećim zakonskim propisima i najboljoj praksi.

Treće osobe imaju pravo pristupa i obrade Vaših osobnih podataka u niže opisanim situacijama:

– Treći pružatelji usluga koji nam pružaju određene usluge i proizvode (primjerice ispunjavanje narudžbi, isporuka paketa, oglašavanje i savjetovanje). U tom slučaju oni vaše osobne podatke obrađuju isključivo sukladno našim uputama;

– Nadležna tijela kod provedbe nadzora nad zakonitošću poslovanja i postupanja. U tom slučaju oni vaše osobne podatke obrađuju sukladno njihovim zakonskim ovlastima;

– Nadležna tijela (primjerice policija, državno odvjetništvo i sud) u slučaju provođenja sudskih i drugih istovrijednih postupaka. U tom slučaju oni vaše osobne podatke obrađuju isključivo sukladno našim uputama.

Treće zemlje

Za potrebe provedbe marketinških kampanja u određenim situacijama koristimo usluge društva The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp sa sjedištem na području Sjedinjenih Američkih Država (više o tome kako isti obrađuje Vaše osobne podatke možete pročitati putem https://mailchimp.com/legal/privacy/) te online usluge Sendy.co (čija pravila privatnosti se nalaze na sljedećoj stranici: https://sendy.co/privacy-policy). U tim situacijama, Vaši osobni podaci nužni za provedbu marketinške kampanje mogu biti pohranjeni na području Sjedinjenih Američkih Država. Sjedinjene Američke Države kao i predmetni pružatelj usluga nalaze se u režimu odobrenom od strane Europske komisije te je ocijenjeno kako pružaju zadovoljavajuću razinu zaštite osobnih podataka.

Period čuvanja osobnih podataka

Za podatke gdje postoji zakonom definirani rok čuvanja, osobne podatke čuvamo kroz taj period te ih brišemo u dodatnom periodu od godine dana. Osobne podatke koje obrađujemo na temelju našeg legitimnog interesa, čuvamo sve dok postoji naš legitimni interes, te ih brišemo u periodu od 1 godine od prestanka našeg legitimnog interesa. Osobne podatke koje obrađujemo na temelju vaše suglasnosti, čuvamo sve dok imamo vašu suglasnost. U slučaju povlačenja suglasnosti, iste brišemo u najkraćem, nama mogućem, roku. Vaše ostale podatke kao korisnika Vau torti čuvamo sve dok ste naš registrirani korisnik. Nakon što to prestanete biti, brišemo ih u nama najkraćem razumno mogućem roku.

Prava korisnika

U slučaju da se odlučite koristiti jednim ili više od svojih niže navedenih prava, imamo pravo provjeriti vaš identitet, sve u svrhu zaštite vaših osobnih podataka.

Vaša prava možete ostvariti na način da svoj zahtjev pošaljete na info@vau-torte.com te kao Naslov poruke navedete „Zahtjev ispitanika“. Po primitku poruke, poslati ćemo Vam potvrdu urednog primitka vašeg zahtjeva.

Vaša prava ostvarujete besplatno. Ipak, ako učestalo (primjerice, ako je od prošlog vašeg zahtjeva prošlo manje od 6 mjeseci) ili prekomjerno (primjerice, tražite sve vaše osobne podatke u pisanom obliku) tražite pristup ili prenošenje vaših osobnih podataka, imamo Vas pravo tražiti da podmirite naše troškove prije provođenja takve radnje.

Pristup vašim osobnim podatcima:

Imate nas pravo tražiti potvrdu obrađujemo li Vaše osobne podatke, kao i pristup vašim osobnim podacima koje obrađujemo.

Ispravak netočnih osobnih podataka:

Imate pravo zatražiti ispravak vaših netočnih osobnih podataka, kao i pravo nadopuniti vaše osobne podatke.

Prenosivost osobnih podataka

Imate pravo preuzeti i tražiti prijenos vaših osobnih podataka.

Prigovor protiv obrade ili postupanja s vašim osobnim podacima:

Imate pravo prigovoriti na obradu vaših osobnih podataka kao i općenito na naš način postupanja s vašim osobnim podacima.

Pravo povlačenja privole

Imate pravo u svakom trenutku povući privolu za daljnju obradu osobnih podataka. Povlačenje privole ne utječe na obrade izvršene na temelju privole prije njezina povlačenja.

Pravo na pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka

U svakom trenutku imate pravo na pritužbu pred nadležnim tijelom za zaštitu osobnih podataka – Agencijom za zaštitu osobnih podataka (www.azop.hr), vezano uz obradu i zaštitu vaših osobnih podataka.