Web stranicu www.vau-torte.com pokrenula je i održava je Tvrtka Vilinska Tvornica j.d.o.o. (u daljnjem tekstu: Tvrtka). Web stranica www.vau-torte.com je online trgovina, koja pruža mogućnost online kupnje proizvoda i usluga Tvrtke. Prvim i svakim narednim korištenjem web stranice smatra se da ste se u cijelosti upoznali s ovim Uvjetima, da su vam jasni i da ih prihvaćate. Ako niste suglasni s njima, molimo da ne pristupate web stranici i ne koristite njezine sadržaje. Ako imate bilo kakvih pitanja ili nejasnoća vezanih za Uvjete korištenja, molimo da se obratite na adresu info@vau-torte.com Izgled i sadržaj web stranice te Uvjete korištenja možemo bilo kada i bez obrazloženja izmijeniti, stoga vas molimo da iste povremeno proučite kako biste se upoznali s mogućim promjenama. Smatra se da vaše naknadno korištenje web stranice predstavlja vaše prihvaćanje svih eventualnih izmjena ovih uvjeta. Tvrtka neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz promjena web sadržaja. Pregledavanje sadržaja na ovoj adresi moguće je samo u osobne svrhe. Zabranjeno je javno prikazivanje, download, umnožavanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja ovih stranica ili jednog njihova dijela te odabir i usklađivanje njihova sadržaja, bez izričitog pismenog dopuštenja Tvrtke. Ako je takvo dopuštenje izdano, nije dopušteno brisati ili mijenjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili na trgovački znak te prava trećih osoba. Korištenjem sadržaja ovih web stranica korisnik prihvaća rizike koji nastaju iz korištenja ovih web stranica te prihvaća koristiti sadržaj ovih web stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost. Tvrtka se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ovih web stranica, za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ovih web stranica, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ovih web stranica. Sve fotografije i ostali autorski materijali objavljeni na stranicama isključivo su vlasništvo Tvrtke, izuzev u slučaju fotografija proizvoda, a koje su ustupljene Tvrtki u svrhu prikaza izgleda proizvoda za vrijeme korištenja od strane kupaca-klijenata. Bilo koja od tako objavljenih fotografija bit će uklonjena na zahtjev njenog autora; zahtjev molimo poslati na naš email info@vau-torte.com. Ukoliko Internet stranica pruža mogućnost uspostavljanja veze do drugih Internet stranica na koje nemamo nikakav utjecaj, nismo odgovorni za točnost i potpunost sadržaja drugih Internet stranica niti za negativne posljedice koje bi mogle proizaći iz uporabe drugih Internet stranica.

Trajanje ugovora Ugovor koji potrošač zaključi za kupoprodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane trgovca te izvršenim plaćanjem od strane potrošača, a u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio zaključenog Ugovora potrošača i trgovca.

Reklamacije, prigovori, povrati
Kao Kupac imate pravo na opravdani prigovor i na povrat robe ukoliko smo isporučili robu koju niste naručili, ukoliko smo isporučili robu kojoj je već istekao rok trajanja, ukoliko smo isporučili robu s greškom ili oštećenjem koja nisu nastala u transportu. U slučaju zahtjeva za povratom robe iz opravdanih razloga, dužni ste uputiti pismeni prigovor putem maila na info@vau-torte.com, putem telefona: 091 5096039 ili putem pošte na adresu: Vilinska tvornica j.d.o.o., Breg 30, 10362 Kašina, Hrvatska. Kako bi što brže mogli provjeriti narudžbu na koju imate prigovor, molimo da navedete broj narudžbe, broj računa te da navedete opisno na što se prigovor odnosi (npr. u slučaju reklamacije na hranu, molimo da navedete ili fotografirate proizvod (ukoliko se reklamacije može vizualno predočiti) te nam pošaljete lot oznaku i datum minimalne trajnosti („Upotrijebiti do“, „Najbolje upotrijebiti do (kraja)“ datum). Nakon zaprimljenog prigovora, poslat ćemo vam potvrdu da smo isti zaprimili te ćemo vam najkasnije u roku 15 dana odgovoriti na prigovor (15 dana od dana kada smo zaprimili prigovor), sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača. Ukoliko utvrdimo da je Vaš prigovor opravdan, imate pravo na raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjenu za ispravni, neoštećeni i valjani proizvod ili poklon bon minimalno u iznosu uplaćenog iznosa, a kojega možete iskoristiti prilikom slijedeće kupnje. Prihvaćamo povrat oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko utvrdimo da je prigovor opravdan te da niste utjecali na ispravnost, oštećenje ili bilo kakav drugi nedostatak robe. U slučaju opravdanog prigovora, trošak zamjene proizvoda s novim proizvodom u cijelosti snosi Tvrtka. Sva roba koju prodajemo se skladišti i dostavlja sukladno deklariranim uvjetima čuvanja. Rok trajanja, koji je naveden na originalnoj ambalaži, vrijedi jedino ako se proizvod ispravno skladišti sukladno navedenim uvjetima čuvanja na deklaraciji. U kojim slučajevima nemate pravo na povrat proizvoda? 1. Proizvodu je istekao rok trajanja, a isporučili smo Vam ga s važećim rokom trajanja; 2. Otvoren proizvod valjanog roka trajanja, koji je ispravan i zdravstveno sukladan. U slučaju nedostatka bilo koje vrste proizvoda Tvrtka snosi odgovornost za te nedostatke u zakonski predviđenim rokovima. Odgovornost za materijalne nedostatke će se rješavati sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

Pravo na jednostrani raskid ugovora
Ugovor koji sklapate s Tvrtkom za prodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga koji je konzumiran isporukom proizvoda od strane Tvrtke te izvršenim plaćanjem s vaše strane, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi uvjeti sastavni su dio uvjeta i pravila poslovanja između Tvrtkine Internet prodavaonice i kupca. Sukladno čl.72. st.1. Zakona o zaštiti potrošača, svaki ugovor sklopljen putem daljinske komunikacije (internetska trgovina) možete raskinuti ne navodeći razloge za to, u roku od 14 radnih dana, od dana kada ste primili proizvode. Ne morate navesti razlog za raskid ugovora, ali nas morate unutar tog roka obavijestiti trajnim medijem o svojoj odluci o raskidu ugovora (putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražavate svoju volju o raskidu ugovora, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte) poslanoj: – poštom na adresu: Vilinska tvornica j.d.o.o., Breg 30, 10362 Kašina, Hrvatska; – elektroničkom poštom na: info@vau-torte.com. Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti na ovom linku. U slučaju jednostranog raskida ugovora svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača. Nakon što primimo vašu izjavu (obrazac), obavijestit ćemo vas o primitku izjave o raskidu na trajnom mediju, a povrat plaćenog ćemo izvršiti nakon što nam roba bude vraćena (najkasnije 14 dana od dana kada ste nas obavijestili o svojoj odluci o raskidu ugovora). Kupac je sukladno Zakonu o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Vaša odgovornost detaljno je utvrđena pravilnikom koji možete vidjeti na linku. Stoga, proizvodi koje vraćate moraju biti u dobrom stanju, neotvoreni, nekorišteni i u originalnoj ambalaži. Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana, smatra se da niste ispunili svoju obavezu povrata robe te Vam nismo dužni izvršiti povrat uplaćenih sredstava u cijelosti već se može raditi procjena umanjenja vrijednosti proizvoda. Izravne troškove povrata robe kupac je obavezan snositi sam ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora (u roku od 14 dana od kada je uputio izjavu o odluci za raskidom ugovora), a ukoliko proizvod ne može biti vraćen poštom na uobičajen način kupac se može obratiti na broj telefona 091 5096039 ili e-mail adresu info@vau-torte.com radi pribavljanja obavijesti o načinu vraćanja proizvoda.

Kada pravo na jednostrani raskid ugovora ne vrijedi?
Nemate pravo na jednostrani raskid ugovora ako je predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe (svježa hrana, lako pokvarljiva hrana s mikrobiološkog gledišta i sl.). Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći na ovom linku: Zakon o zaštiti potrošača.

Potvrda prihvaćanja uvjeta
Prihvaćanjem ovih općih prodajnih i jamstvenih uvjeta potvrđujete da ste primili prethodnu obavijest.

Rješavanje sporova Sporove vezane uz online kupnju možete riješiti putem platforme Europske komisije, klikom na sljedeću adresu: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Tvrtka trenutno ne sudjeluje predmetnim postupcima za online rješavanje potrošačkih sporova.

Internet trgovina
Uvjeti poslovanja vrijede za kupce čije se prebivalište nalazi na području Republike Hrvatske. Prodavatelj je Tvrtka (detaljni podaci ovdje), a kupac je posjetitelj ovih stranica, punoljetna i poslovno sposobna osoba, koji popuni elektronsku narudžbu, pošalje je prodavatelju te izvrši plaćanje općom uplatnicom/ bankovnom doznakom/ e-bankingom ili prilikom preuzimanja. Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom kupnje. Narudžbom artikala kupac prihvaća uvjete poslovanja navedene na ovim stranicama. Molimo Vas da svoje eventualno neslaganje s uvjetima, bilo u cijelosti ili djelomice, u pisanom obliku dostavite prije svoje prve narudžbe na e-mail: info@vau-torte.com ili na adresu prodavatelja Vilinska tvornica, Breg 30, 10362 Kašina. Kupac ima pravo na raskid ugovora sukladno članku 72. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/2014). Pravo se ostvaruje u roku i na način predviđen zakonom. Ukoliko želite jednostrano raskinuti ugovor ili reklamirati isporučeni proizvod, molimo Vas da se o postupku detaljnije informirate na stranici Dostava i plaćanje. Tvrtka može narudžbu odbaciti odnosno ne isporučiti robu ukoliko ustanovi da je došlo do zloupotrebe internet stranice ili utvrdi da su podaci na narudžbi nepotpuni odnosno netočni. Internet stranice mogu se koristiti i svi sadržaji pregledavati za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema Uvjetima korištenja. Usluge koje Vam pruža Tvrtka putem Internet trgovine ne uključuju troškove koje snosite koristeći računalnu opremu i usluge za pristup našim stranicama. Tvrtka nije odgovoran za troškove telefona, podatkovnog prometa ili bilo koje druge troškove do kojih može doći prilikom narudžbe ili pregledavanja/ pretraživanja web stranica. Tvrtka zadržava pravo na izmjenu ovih uvjeta. Sve promjene objaviti će na ovim web stranicama.

Intelektualno vlasništvo
Sadržaj ove web stranice zaštićen je autorskim pravom koje pripada Tvrtki, ili je ustupljen Tvrtki, a u vlasništvu je trećih osoba. Tvrtka također posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove lokacije. Nadalje, ova lokacija sadrži zaštitne znakove, imena pojedinaca i druge sadržaje intelektualnog vlasništva u posjedu Tvrtke. Ne smijete smatrati da je bilo koji sadržaj na ovoj lokaciji za upotrebu bez ograničenja. Nije dopušteno umnožavanje sadržaja ove web stranice. Također, nije dopuštena upotreba bilo kojeg materijala s ovih web stranica u svezi s prodajom ili nuđenjem na prodaju proizvoda ili usluga bilo koje vrste. Definirano dopuštenje i naćin korištenja ovih web stranica ne smije se prenositi, podugovarati ili dodjeljivati i svaki namjeravani i pokušani prijenos, podugovaranje ili dodjeljivanje smatrat će se ništavnim. Korištenjem materijala s web stranica, medijski korisnici obvezuju se u potpunosti pridržavati ovdje utvrđenih ograničenja, uvjeta i zahtjeva. Tvrtka uložit će razuman napor kako bi se na njegovim web stranicama objavljivali točni i aktualni podaci, ali ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih, kao što i ne daje pravo prigovora u tom smislu. Tvrtka ne jamči da će ova web stranica uvijek biti dostupna i raspoloživa, te da neće sadržavati pogreške ili viruse. Svaki korisnik izričito prihvaća korištenje ove web stranice na svoju vlastitu odgovornost. Tvrtka ne odgovara za štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo, posebnu ili posljedičnu štetu) koja može biti rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja bilo kojeg dijela ove web stranice, ili sadržaja koji su na njoj objavili ili dodali drugi korisnici. Medijski subjekti i ostali korisnici koji koriste ove web stranice, izrijekom prihvaćaju obeštetiti Tvrtku za bilo kakva i sva potraživanja, troškove, štete ili odgovornosti koje nastaju nesavjesnim korištenjem materijala s web stranica od strane istog korisnika, uključujući i bilo kakvu izravnu, neizravnu, slučajnu, posebnu ili posljedičnu štetu. Više o tzv. kolačićima možeš saznati na ovoj stranici.